Obec Nivnice

JEDNOTKA SDH, organizační složka

Od minulosti …

Sbor dobrovolných hasičů v Nivnici byl založen 21. června 1893. Prvním starostou sboru byl 1. července zvolen Štěpán Smetana čp. 23, náčelníkem sboru se stal František Duraj a jednatelem sboru František Veselý, jenž byl hostinský a zároveň poslanec zemského sněmu.

Po založení sboru se členové rozhodli zakoupit ruční hasicí stříkačku, která pak byla používána až do začátku třicátých let. 20. století. Období mezi světovými válkami bylo poznamenáno několika velkými požáry a živelnými pohromami, a proto byla v roce 1934 nejen slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, ale především pořízena nová výkonná motorová stříkačka.  Současně byl sboru předán a posvěcen hasičský prapor.

Přes mnohé organizační změny, vyplývající z historického vývoje druhé poloviny 20. století, kladli členové sboru vždy na první místo ovládání nové techniky a zdokonalování se v jejím zacházení. V roce 1950 bylo přiděleno krajskou správou nové požární vozidlo. To bylo nahrazeno v roce 1962 vozidlem TATRA 805, v téže době byla hasičům přidělena nová motorová stříkačka PPS 12. V roce 1980 získala nivnická organizace Svazu požární ochrany od okresní požární inspekce v Uherském Hradišti cisternovou automobilovou stříkačku Škoda 706 CAS 25 RTHP, kterou používali členové až do roku 2010.

V roce 1999 byla opravena hasičská zbrojnice, a tak získal sbor nové prostory pro svou bohatou činnost. Zde se v současnosti místní hasiči věnují teoretické a praktické přípravě pro zdolávání mimořádných událostí. Do nedávné doby se členové účastnili soutěží Velké ceny Uherského Hradiště v požárním sportu, dodnes se účastní okrskových soutěží v požárním sportu a celostátních soutěží TFA  „Nejtvrdší hasič přežívá“, kde obsazují přední místa v celkovém hodnocení.

V roce 2010 bylo pořízeno za podpory státních dotací, krajských dotací, finančních prostředků obce a sponzorských darů, nové hasičské zásahové vozidlo Renault Midlum CAS 20 4000/250 S2R, které nahradilo stávající Škodu 706 RTHP.

… přes současnost …

 Současný výbor SDH je devítičlenný a pracuje ve složení: Lubomír Bajko, Radim Bruštík, Radek Nevařil, Petr Vlk, Pavel Vlk, Michal Trtek, Michal Bajko, Petr Straňák a Stanislav Výmola.

Počet aktivních členů byl k počátku roku 2015  26  mužů a 5 žen. Sbor má taktéž  8 zasloužilých členů. Nejstarší členkou je k dnešnímu dni paní Ludmila Kohoutková ve věku 87 let.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Nivnici čítá  26  členů a v poplachovém plánu je zařazena do kategorie JPO III/I. K mimořádným událostem tedy vyjíždí i mimo katastr obce. Během roku vyjíždíme v průměru k dvaceti mimořádným událostem. Mezi nejčetnější výjezdy patří požáry, technické pomoci, ale občas i dopravní nehody.


Vybavení jednotky je na vysoké úrovni, místní hasiči jsou připraveni řešit téměř všechny mimořádné události. Moderní CAS má ve výbavě řadu agregátů (čerpadla, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, elektrocentrálu apod.), motorovou a rozbrušovací pilu, dekontaminační prostředky, prostředky pro likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu, lezecké vybavení, prostředky pro podání první předlékařské pomoci a jiné.

Hasiči se mimo jiné podílejí i na kulturním životě v obci. Každoročně pořádají Hasičský ples, který je v obci velmi oblíbený. Samozřejmostí je pomoc obci a dalším spolkům při pořádání různých kulturních akcí jako jsou například Dětský den a Pohádkový les. Nepravidelně sbor pořádá sběr starého železného šrotu a elektroodpadu.

V červnu 2013 Sbor dobrovolných hasičů v Nivnici oslavil 120. výročí od svého založení. V obci se konaly oslavy, při kterých nechyběly ukázky techniky a práce hasičů z širokého okolí. Oslav se účastnilo velké množství sborů i s historickou technikou.

… k budoucnosti.

Úsilím sboru do budoucích let je udržet kvalitu současné základny a zároveň posilovat členskou základnu o nové, mladé členy a členky. To vše pro to, aby bylo do budoucna zachováno heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.

Adresa

Nová čtvrť 958
68751, Nivnice
Hlavní

Kontakty

Lubomír Bajko - starosta sboru: +420732936519 Radim Bruštík - velitel sboru: +420737864509 www: http://www.sdh-nivnice.cz/

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Výstava k výročí osvobození obce 2019

 

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)