Obec Nivnice

Rady - životní situace

 • Občané, kteří se ocitnou ve vztahu s orgánem veřejné moci v různých životních situacích, mohou hledat potřebné informace na stránkách Portálu veřejné správy, který funguje pod záštitou Ministerstva vnitra, který sdružuje aktuální postupy řešení v konkrétních případech.
 • Na Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete veškeré informace o dávkách státní sociální podpory pro občany, kteří se ocitnou (ne vždy vlastní vinou) v různých životních situacích.
 • Kontakt na Úřad práce v Uh. Brodě zde.
 • Stránky obvodní oddělení Uherský Brod Policie ČR zde.
 • Kontakt na Územní pracoviště Finančního úřadu v Uherském Brodě zde.
 • Bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí funguje na webu Nahlížení do katastru nemovitostí. Můžete zde zdarma vyhledávat informace o budovách, parcelách, bytových jednotkách a průběhu řízení na katastrálních pracovištích (vklad, záznam, geometrický plán).

Havárie

 • Havárie, úniky plynu a závady spojené s přerušením dodávky plynu (Pražská plynárenská) neprodleně hlaste na telefonním čísle POHOTOVOST 1239. Více informací zde.
 • Havárie vody (Slovácké vodárny a kanalizace a.s.): 572 552 137, on-line hlášení havárií.
 • Havárie elektřiny (EO.N): 800 225 577 Více informací a zasílání informací o pravidelných odstávkách elektřiny lze nastavit zde.

Dále 

 • On-line zpravodaj Ministerstva vnitra ČR k prevenci kriminality
 • Informace o čištění a kontrole komínů: Vyhláška 34/2016 Sb., kontakt na místní kominíky
 • FINANČNÍ ARBITR funguje jako mimosoudní orgán pro řešení sporů z platebního styku, spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Lze u něj bezplatně řešit spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností apod. Více informací zde.
 • TERÉNNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI je poskytována příspěvkovou organizací SOCIÁLNÍ SLUŽBY UH. BROD rodinám z UB a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji zlepšit. Pomoc v zajištění chodu domácnosti, správné péče o dítě, orientaci v oblasti soc. dávek bydlení, pracovních příležitostí a jednání s úřady a institucemi.Služba je poskytována zdarma! Více informací zde.
 • PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ Uh. Brod nezisková organizace pro sluchově postižené. Poskytuje poradenství, kurzy, konzultace, kompenzační pomůcky a jejich opravy atd. Více informací zde.
 • Česká správa sociálního zabezpečení

Úmrtí občana 

Ve zdravotnickém zařízení mimo obec Nivnici: Veškeré záležitosti k vydání úmrtního listu zařídí Vámi vybraná pohřební služba na příslušném matričním úřadě v místě úmrtí, který zašle úmrtní list list vypraviteli pohřbu (po dohodě s pohřební službou)

Úmrtí doma nebo v charitním domě v Nivnici: Úmrtní list vystaví matrika v Nivnici. Je nutné předložit občanský průkaz, rodný list případně oddací list zemřelého.

 • Při úmrtí doma je potřeba volat tel. č. 155 ZZS (přijede koroner)
 • Zavolat pohřební službu (viz níže) dle vlastního výběru na odvoz zemřelého
 • Obecní úřad zajistí na základě žádosti rodiny vyhlášení pohřbu (oznámení + poděkování po pohřbu + zajistí vyvěšení parte na hřbitově)
 • Po pohřbu obecní úřad vyplatí vypraviteli pohřbu pohřebné ve výši 5.000,- Kč (pouze za občana s trvalým pobytem v době úmrtí v Nivnici)

Důležitá telefonní čísla k vyřízení pohřbu:

 • kostelníci: p. Hladiš 737 519 690,  p. Bradáč  773 195 375, p. Kohoutek 731 325 303
 • P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš 739 245 985
 • modlení p. Starobová 731 757 851, p. Karlíková 739 731 467
 • pěvecký chrámový sbor p. Šula 737 188 284
 • varhany: p. Stojaspalová 737 226 411, p. Kollár 792 312 706
 • DH Nivničanka p. Goroš 777 820 086
 • OÚ Nivnice, matrika 572 693 276, 731 427 333
 • správce hřbitova p. Hladišová 728 429 247 (kopání hrobu, zajištění občanského obřadu)

Pohřební služby:

 • Uh. Brod POSPA 572 634 505, 608 836 649
 • Uh. Brod  U sv. Petra 572 635 222, 721 226 048
 • Nivnice ARTE 602 752 749 (nonstop linka), 602 396 383 (kancelář Nivnice)

Krematorium Zlín 577 431 989

Poplatky:

 • chladící zařízení 100,- Kč/den
 • obřadní síň 500,- Kč/den

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Setkání rodáků 60-nici

 

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)