Obec Nivnice

Pozemková úprava

Aktuální harmonogram prací na PÚ

prosinec 2018

 • Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, byl dne 6.12.2018 schválen návrh komplexních pozemkových úprav.
 • V katastrálním území Nivnice s rozšířeným obvodem do části K.Ú. Vlčnov a části K.Ú. Horní Němčí zpracovaný firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno

září 2016

 • Návrh nového uspořádání pozemků
 • vychází ze schváleného „Plánu společných zařízení“ a požadavků vlastníků na nové uspořádání pozemků

červen 2016

 • Plán společných zařízení
 • obsahuje opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, opatření k ochraně životního prostředí a krajiny a vodohospodářská opatření

září 2015

 • Soupis nároků vlastníků na OÚ Nivnice
 • vlastníci budou k tomuto jednání jednotlivě předem pozváni a spolu s pozvánkou obdrží soupis vstupních nároků

19. ledna 2015

rok 2014

rok 2013

 • (sloučení Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu do jedné instituce – Státního pozemkového úřadu, vyjasňování kompetencí)VŘ na zpracovatele KPÚ vypsané Státním pozemkovým úřadem, výběr zhotovitele = firma AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno

30. 3. 2012

březen 2012

 • dosažení zákonem požadovaného souhlasu vlastníků nadpoloviční výměry zem. půdy v k.ú.
 • odeslání žádosti o provedení pozemkové úpravy dle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách na Pozemkový úřad Uh. Hradiště

únor – březen 2012

 • průběžné vyhodnocování získaných souhlasů vlastníků
 • dosažení zákonem požadovaného souhlasu vlastníků nadpoloviční výměry zem. půdy v k.ú.

27. února 2012

 • termín, do kterého vlastníci mohou osobně podat nebo zaslat svůj souhlas (vyplní a podepíší Žádost přiloženou k dopisu)
 • získání jejich souhlasu k zahájení PÚ v katastru Nivnice

konec ledna 2012

 • odeslání prvního informačního dopisu vlastníkům zem. půdy nad 0,5 ha v Nivnici i mimo obec
 • získání jejich souhlasu k zahájení PÚ v katastru Nivnice

Logo

Články …

Informace z Úvodního jednání o KPÚ

Úvodní jednání o Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Nivnice proběhlo dne 19. 1. 2015 v 16 hod ve Sportovní hale v Nivnici.

Jednání se účastnilo asi 270 vlastníků. Celkový počet vlastníků, kterých se KPÚ týkají, je 1400. Celková výměra pozemků je 2214 ha. KPÚ provádí firma AGROPROJEKT s.r.o. Brno.

… celý článek

Pozvánka na Úvodní jednání 19. 1. 2015 ve sportovní hale

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Nivnice a svolává

ÚVODNÍ JEDNÁNÍ - 19. 1. 2015 v 16:00 hod (prezence účastníků od 15:15 hod), Sportovní hala Nivnice

 … celý článek

Zjišťování hranic pozemků

V rámci řízení o pozemkových úpravách bude v období září – říjen 2014 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

… celý článek

Pověření ke vstupu na pozemky

Upozorňujeme občany, že od března letošního roku mohou pověření pracovníci firmy AGROPROJEKT PSO s.r.o. BRNO (tato firma je zpracovatelem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nivnice) po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky (jakékoliv – obecní i soukromé).

… celý článek

Schválení pozemkových úprav

Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce Nivnice rozhodlo na svém zasedání č. VI/2011 ze dne 15. 12. 2011 o zahájení prací na přípravě pozemkových úprav v k.ú. obce Nivnice.

Pokud patříte mezi vlastníky půdy v našem katastru, jsou následující informace o pozemkových úpravách (dále PÚ) určeny právě vám.

… celý článek

Důležité kontakty

Státní pozemk. úřad pro Zlínský kraj, Pobočka U. Hradiště

 • Ing. Petr Jarotek – referent pozemkové úpravy, tel.: 606 776 692; email: p.jarotek@spucr.cz
 • http://www.spucr.cz/

Agroprojekt PSO s.r.o.,  Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Užitečné odkazy a informace

Sbor zástupců KPÚ

Prezentace z úvodního jednání 19. 1. 2015

Písemná pozvánka na úvodní jednání 19. 1. 2015

Oslovení nivnických vlastníků 30 01 2012

Oslovení mimonivnických vlastníků 30 01 2012

Informační dopis občanům 30 01 2012

Publikace Pozemkové úpravy

Ukázky a prezentace PÚ

Dějiny PÚ Územní plán a KPÚ Realizovaná společná zařízení v ČR

PÚ jako krajinotvorný prvek

Ukázka PSZ Horní Němčí _na_podkladu_skutecneho_zamereni

Právní předpisy a metodika

Zákon č. 139_2002 Sb. o pozemkových úpravách

Vyhláška 13/2014 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Metodický návod k provádění PÚ

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Setkání rodáků 70-níci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)