Obec Nivnice

VYHODNOCENÍ PP ZO NIVNICE 2018-2022

logo

Schválilo Zastupitelstvo obce Nivnice dne 15. 9. 2022 usnesením č. 225/Z24/2022.

Investiční akce a opravy za volební období 2018 - 2022  

 • Přístavba SD Beseda - splněno
 • Rozšíření kapacity mateřské školy - splněno
 • ZTV Sluneční – inženýrské sítě pro 38 rodinných domů - splněno
 • ZTV Kluka IV. – inženýrské sítě pro novou průmyslovou zónu - splněno
 • „Rajčovna“ – rekonstrukce veřejného prostoru - splněno
 • Instalace nového obecního rozhlasu - splněno
 • Zpracování urbanistické studie rozvoje obce - odloženo
 • Výstavba chodníku: propojení ul. V Sadě a sportovního areálu - splněno
 • Realizace nových komunikací (chodníků) – dle urbanistické studie (sportovní areál-Brodská-Závodí, atd.) - bude realizováno po dokončení výstaveb RD
 • Revitalizace zeleně extravilánu obce částečně - splněno
 • Studie sídelní zeleně obce a postupná revitalizace zeleně intravilánu obce - splněno
 • Výsadba stromořadí podél cyklostezky Nivnice – Dolní Němčí (investor ŘSZK) - splněno
 • Dokončení výstavby kanalizace - ul. Závodí - splněno
 • Studie proveditelnosti nového sběrného dvora -  je v řešení
 • Pořízení nové techniky pro údržbu obce - splněno
 • Zpřístupnění a oprava WC – provozní budova sportovního areálu - splněno
 • Rekonstrukce části budovy č.p. 180 (bývalý MNV) na dům služeb - splněno
 • Vybudování parkovacích u budovy č.p. 180 (bývalý MNV) - splněno
 • Rekonstrukce místních komunikací – ul. Závodí, ul. Pořádí a další - splněno
 • Oplocení sportovního areálu – instalace nového plotu - splněno
 • Kaple na ul. Hůrka – kompletní oprava kaple s využitím dotace - bude zahájeno
 • Přebudování prostor po ubytovně na relaxační centrum a střelnici-  splněno
 • Rozšíření kamerového systému obce - splněno
 • Oprava fasády objektu č. p. 488 (četníkárna) - splněno
 • Rekonstrukce sociálních zařízení na dětském oddělení zdravotního střediska - splněno
 • Zpracování projektu na výstavbu urnové zdi na hřbitově - splněno
 • Sportovní areál – částečná oprava bufetu - splněno
 • Rekonstrukce bytu 1+KK v budově č.p. 180 (sociální byt) - splněno
 • Sedlcká chalupa - oprava havarijního stavu střechy - splněno
 • Prorodinné centrum – úprava prostor v budově obecního úřadu (po Primce) - splněno
 • Oprava objektu ve Sběrném dvoře Hůrka - splněno
 • Rekonstrukce školního hřiště ZŠ (dolní stupeň) - zamítnuto vedením školy
 • Projektová příprava postupné rekonstrukce budovy ZŠ horního stupně a postupná rekonstrukce základní školy - splněno
 •  Inženýrská činnost - příprava bydlení pro seniory - splněno
 • Inženýrská činnost – bytový dům „Plitvice“ - zamítnuto
 • Rekonstrukce lávky ul. Závodí a ul. Brodská - nesplněno
 • Projektová příprava nové lávky ul. Nábřežní - splněno
 • Realizace nové lávky ul. Nábřežní - splněno
 • Realizace rekonstrukce veřejných prostor dle urbanistické studie - odloženo
 • Úprava plochy případně realizace podia na „Plitvicích“ - nesplněno
 • Stavební úpravy – fasáda sportovní haly - odloženo bude se řešit komplexněji
 • Stavební úpravy – fasáda provozní budovy sportovního areálu - splněno
 • Rekonstrukce kotelen - školka, obecní úřad, sportovní areál - splněno
 • Přístavba sportovní haly – přísálí pro zápasníky - bude řešeno v rámci rekonstrukce
 • Realizace volnočasového parku za ul. Zahradní - nesplněno
 • Výstavba komunitního pečovatelského domu (za charitním domem) - nereálné v daném období
 • Výstavba bydlení pro seniory za Sedlckou chalupou - splněno
 • Obnova mobiliáře v obci částečně - splněno
 • Odvodnění hřbitova - nesplněno
 • Rekonstrukce komunikace: cyklostezka Nivnice – Suchá loz - splněno
 • Realizace vodohospodářských opatření za účelem další výstavby sítí lokality „Sluneční“ - projekčně připraveno
 • Oprava střechy a fasády budovy č.p. 180 (bývalý MNV) - částečně splněno
 • Rekonstrukce prostor obecního úřadu - není prioritou; odloženo 
Datum vložení: 30. 9. 2022 12:45
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2022 12:49
Autor: Olga Lukašíková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:19
DNES:440
TÝDEN:2342
CELKEM:2334291

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nivnička a Boršičané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)