Obec Nivnice

RŮZNÉ

Hlášení místním rozhlasem 

Cena komerčního hlášení je stanovena na 50 Kč za hlášení – splatnost předem, ostatní hlášení jsou bez poplatku. Hlášení jsou také zveřejňována zde na internetových stránkách obce. Aktuální hlášení rozhlasu naleznete zde.

Hlášení rozhlasu je pouze v pracovní dny v 10:00 a v 16:30 hodin (kromě mimořádných událostí apod.). Prosíme prodejce, aby informace o hlášení prodeje sdělovali alespoň den předem na tel. 572 693 126 nebo emailem na adresu podatelna@ou.nivnice.cz.

Pronájem společenské místnosti v budově Obecního úřadu 

Pronájem společenské místnosti objednávejte na Obecním úřadě u paní Martiny Fialové.

Ceny za pronájem

 • Konání společenských akcí složek a spolků v obci: bez poplatku
 • Zapůjčení místnosti vč. kuchyně pro pohřební hostiny (bez ohledu na počet hodin): 300 Kč
 • Zapůjčení místnosti vč. kuchyně pro konání soukromých oslav občanů:  700 Kč (5 hod. a více)

Další související zpoplatněné služby

Zapůjčení ubrusů: 10 Kč/kus.

Úhrada za poškození vybavení kuchyňky (sklo, porcelán): 20 Kč/kus.

Za případné poškození vybavení prostor bude požadována úhrada oprav v plné výši!

Půjčení židlí a stolů 

Židle zapůjčujeme za 2 Kč/ks/den, stoly za 5 Kč/ks/den.

Zapůjčení trubkového lešení 

Pro občany na dobu 14 dnů bez poplatku, od třetího týdne:

 • Trubky 2m, 4m a 6m - 1 Kč/bm/den
 • Spojka, objímka - 1 Kč/ks/den
 • Podlážka - 1 Kč/ks/den

Za nevrácené nebo poškozené trubkové lešení, spojky, objímky a podlážky bude požadována úhrada v plné výši ceny materiálu platné v té době na trhu.

Autodoprava 

Tato služba je provozována pro občany obce Nivnice na základě předchozího nahlášení  a po domluvě s vedoucím úseku údržby Josefem Sobotkou a je poskytována pouze v pracovní dny během pracovní doby zaměstnanců údržby, tj. po - pá 7:00 - 15:30 hod.

Služba byla zavedena hlavně jako jednorázová výpomoc těm občanům, kteří nemají jinou možnost si jakoukoli přepravu zajistit (především senioři). Nejedná se o klasickou autodopravu, kterou poskytují firmy a živnostníci (jako např. dovoz většího množství materiálu, které zabere mnoho času apod.)

Prosíme zájemce, aby si dopravu domlouvali s dostatečným předstihem, jelikož termín závisí na pracovním vytížení pracovníků údržby. Děkujeme za pochopení.

Ceník služeb Obce Nivnice – autodoprava do 3,5 t – platný od 1. 11. 2022

 • Doprava po obci - paušální částka 200 Kč/převoz
 • Doprava mimo obec do max. vzdálenosti 20km tak i zpět - smluvní cena 20 Kč/km

Nosnost nákladního automobilu Ford Tranzit je max. 1,5 t. Úhrada za službu bude provedena hotově na pokladně Obecního úřadu u paní Martiny Fialové na základě vystaveného dokladu o poskytnuté službě.

Ceník byl schválen Radou obce Nivnice č. 1/2022 ze dne 24. 10. 2022 usnesením č. 6/R1/2022.

Kopírování, laminování, kroužková vazba 

Služby vám zprostředkujeme na podatelně obecního úřadu. Kopírovat a tisknout můžete také v Obecní knihovně.

Kopírování a tisk

 • A4:
  černobíle jednostranně 2 Kč, oboustranně 2 Kč
  barevně jednostranně 5 Kč, oboustranně 5 Kč
 • A3:
  černobíle jednostranně 3 Kč, oboustranně 4 Kč
  barevně jednostranně 8 Kč, oboustranně 8 Kč

Laminování

 • A5 a menší: 5 Kč
 • A4: 10 Kč
 • A3: 15 Kč   
 • Kroužková vazba je za  jednotnou cenu 20 Kč.

Prodej propagačních předmětů 

Propagační předměty jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu a v Obecní knihovně.

Pro turisty

 • turistická známka Rodiště J. A. Komenského č. 1544: 40 Kč
 • turistická známka Rozhledny Východního Slovácka č. 1910: 40 Kč
 • turistická nálepka k turistické známce č. 1544: 15 Kč
 • turistická vizitka k turistické známce č. 1910: 15 Kč
 • pohlednice - různé druhy: 5 Kč
 • hrnky - různé druhy: 50 Kč
 • svíčky - válec: 80 Kč, koule/krychle: 50 Kč
 • krychle Nivnická riviéra: 30 Kč

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vítání občánků 2018

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)